Privacybeleid

Onze verplichtingen, van atleten tot atleten

UW GEGEVENS ZIJN VAN U

Bij Decathlon vinden we dat je controle moet hebben over je gegevens. Dit is de richting die we uitgaan, rekening houdend met het feit dat we nog een lange weg te gaan hebben. Afgezien van de weinige wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, kunt alleen jij accepteren dat ze door Decathlon worden gebruikt. We beloven deze gegevens nooit te verkopen of te verhuren. Als we soms een beroep doen op onderaannemers, handelen zij alleen in eigen naam en in overeenstemming met onze instructies.

Wij zijn transparant over alle gegevens over u.

Op deze pagina vindt u alle verwerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Waar, wanneer, hoe, waarom verwerken wij uw gegevens en ook wat zijn uw rechten. Door in te loggen op je decathlon.fr-account, kun je alle informatie vinden die Decathlon over jou heeft.

ONZE COMMUNICATIE IS AANGEPAST AAN UW SPORTIEVE LEVEN

Een van onze prioriteiten is om u passende aanbiedingen en content te bieden: de juiste boodschap, op het juiste moment via de juiste media en nooit zonder uw toestemming. Uw gegevens met betrekking tot uw aankopen, uw reizen op onze websites, uw bezoeken aan onze werkplaatsen in de winkel of zelfs tijdens uw gratis producttests, stellen ons in staat u beter te begrijpen en u zo op het juiste moment de juiste aanbiedingen te sturen. per e-mail of wanneer u verbinding maakt met een van onze diensten (decathlon.fr, activiteiten.decathlon.fr, enz.).

Hoe gebruiken we uw gegevens?

DE VERHUURVERWERKING VAN UW CAMPING / BIVOUAC UITRUSTING

Gegevensbeheerder

De gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt door DECATHLON France SE, 4 boulevard de Mons in Villeneuve d'Ascq, 59650.

Verwerkte gegevens

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw bestellingen: uw e-mailadres, postadres, naam en voornaam, telefoonnummer (indien u door onze vervoerder gecontacteerd wilt worden bij levering van uw bestelling), evenals de lijst van uw producten besteld.

De duur van het gesprek

Om fiscale en boekhoudkundige redenen wordt informatie met betrekking tot uw bestelling 10 jaar bewaard.

Gegevensontvangers

Uw gegevens zijn bestemd voor de gesprekspartners die u kunnen contacteren in het kader van de verhuurdienst (Quechua-team, Decathlon-klantenrelaties). Technische onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het hosten van gegevens of het verzenden van meldingen en e-mails, evenals bezorgers, kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken. Hun toegang staat onder strikt toezicht van DECATHLON. Zij hebben niet de mogelijkheid om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de dienst.

Wettelijke basis van verwerking

De verwerking van de verhuur van kampeer-bivakmateriaal is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met Decathlon.

Overboeking buiten EU

Bij DECATHLON stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen door de Europese regelgeving te volgen. Uw gegevens worden opgeslagen op servers. Als onderdeel van bepaalde verwerkingen worden uw gegevens buiten de EU doorgegeven.

Uw rechten

U kunt vragen om inzage in of rectificatie van uw gegevens. Onder bepaalde voorwaarden kan je ook vragen om je gegevens over te dragen aan een andere entiteit dan DECATHLON.

Profilering of volledig geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft

Deze verwerking is niet het onderwerp van volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming van onze kant.

DE FACTURATIEVERWERKING VAN DE VERHUUR VAN UW APPARATUUR

VERANTWOORDELIJKE VAN DE VERWERKING

De gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt door DECATHLON France SE, 4 boulevard de Mons in Villeneuve d'Ascq, 59650.

Verwerkte gegevens

Wij verwerken gegevens waarmee wij de facturatie van uw bestelling kunnen beheren: uw naam, voornaam, factuuradres, afleveradres, e-mail, gebruikte betaalwijze, bedrag van de bestelling, details van de bestelde producten, de datum van levering.

Duur van het behoud

Gegevens met betrekking tot uw facturering worden na 10 jaar verwijderd in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Gegevensontvangers

Als onderdeel van het beheer van de facturering van uw bestellingen, hebben sommige van onze afdelingen toegang tot uw gegevens: de administratieve en financiële afdeling, IT of onze winkelteams. Voor de uitvoering van bepaalde technische diensten maken wij ook gebruik van onderaannemers.

Op gerechtelijk vordering kunnen deze gegevens ook worden doorgegeven aan de autoriteiten (politie, rijkswacht, enz.)

Wettelijke basis van verwerking

Wij verwerken uw gegevens om u te kunnen factureren, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

Overboeking buiten EU

Uw persoonlijke gegevens blijven binnen de EU, waar we er alles aan doen om deze te beschermen door de Europese regelgeving te respecteren.

Uw rechten

U kunt vragen om inzage in of rectificatie van uw gegevens.

Profilering of volledig geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft

Facturering is geen volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming van onze kant.

BETALING FRAUDEBESTRIJDING

Gegevensbeheerder

De gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt door DECATHLON France SE, 4 boulevard de Mons in Villeneuve d'Ascq, 59650.

Verwerkte gegevens

We verwerken gegevens waarmee we ons kunnen beschermen tegen frauduleuze online betaalmethoden: uw e-mailadres, klant-ID als u deze hebt opgegeven bij de bestelling, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres, informatie gekoppeld aan het betaalmiddel, het bedrag van de bestelling , de bestelfrequentie.

Behoud van het gesprek

In het kader van de preventie tegen frauduleuze online betaalmethoden worden uw persoonsgegevens 3 jaar bewaard.

Gegevensontvangers

In het kader van de preventie tegen frauduleuze onlinebetalingen kunnen sommige van onze afdelingen toegang krijgen tot uw gegevens: de administratieve en financiële afdeling en IT. Voor de uitvoering van bepaalde technische diensten maken wij ook gebruik van onderaannemers.

Op gerechtelijk vordering kunnen deze gegevens ook worden doorgegeven aan de autoriteiten (politie, rijkswacht, enz.)

Wettelijke basis van verwerking

De verificatie voorafgaand aan uw bestelling is gebaseerd op het legitieme en dwingende belang van de gegevensbeheerder (DECATHLON).

Overboeking buiten EU

Bij DECATHLON stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen door de Europese regelgeving te volgen. Uw gegevens worden opgeslagen op servers. Als onderdeel van bepaalde verwerkingen worden uw gegevens buiten de EU doorgegeven.

Uw rechten

U kunt vragen om inzage in of rectificatie van uw gegevens.

Profilering of volledig geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft

Wanneer u een bestelling plaatst, kunnen we profilering of besluitvorming uitvoeren, die volledig geautomatiseerd kan zijn. Deze verificatie is noodzakelijk voor het sluiten van ons contract (de bestelling).

Goed om te weten

MEER INFORMATIE OVER OVERDRACHTEN

Wist je dat ? Uw gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen. Wees gerust, deze overboekingen worden met de grootste zorg uitgevoerd. Wij leggen uit...

Waarom dragen we uw gegevens over?

De overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie wordt voornamelijk verklaard door de locatie van onze onderaannemers.

Om u een kwaliteitsdienst aan te bieden, hebben we beslist om bepaalde activiteiten uit te besteden aan gespecialiseerde dienstverleners die echte expertise hebben in hun vakgebied (een voorbeeld? Huisvesting). En sommige van deze dienstverleners zijn buiten de Europese Unie gevestigd.

Hoe wordt toezicht gehouden op deze gegevensoverdrachten?

Ongeacht de landen waar onze onderaannemers gevestigd zijn, selecteren we ze altijd met de grootste waakzaamheid. Dit is vooral het geval als het gaat om de manier waarop uw gegevens worden beveiligd. Deze onderaannemers handelen enkel in opdracht van DECATHLON en gebruiken uw gegevens nooit voor iets anders dan de uitvoering van de diensten die we hen toevertrouwen. Er wordt systematisch een contract gesloten tussen DECATHLON en de geselecteerde onderaannemers.

Wanneer onze dienstverleners buiten de Europese Unie zijn gevestigd, streven we ernaar ze met voorrang te selecteren in landen waarvan het wettelijk kader een bevredigend beveiligingsniveau biedt.

De lijst van deze landen is hier beschikbaar:

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

Wanneer dit niet mogelijk is, houden we toezicht op deze overdrachten door middel van passende juridische mechanismen, met name de ondertekening van aanvullende contractuele clausules die speciaal zijn voorzien voor dit type overdracht.

Hoe weet u of uw gegevens worden overgedragen?

Als u wilt weten of uw gegevens worden doorgegeven, kunt u in de beschrijving van de betreffende verwerking verwijzen naar het hoofdstuk "Overdrachten buiten de EU".

UW RECHTEN

Het feit dat u ons uw gegevens toevertrouwt, betekent niet dat u de controle erover verliest, integendeel! Een kleine uitleg...

U heeft meerdere rechten. Sommige zijn van toepassing op alle gegevensverwerking die op u betrekking heeft, andere zijn afhankelijk van het type verwerking dat wordt uitgevoerd en, meer specifiek, de rechtsgrond waarop deze is gebaseerd (contract, wettelijke verplichting, toestemming, legitiem belang, enz.).

Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze rechten en de voorwaarden voor de uitvoering ervan.

Om precies te weten welke rechten verbonden zijn aan de verwerking die op u betrekking heeft, raadpleegt u de sectie "uw rechten" in de beschrijving van de betreffende verwerking.

Het recht van toegang:

Dit recht stelt u in staat om ons vragen te stellen over de aard van de verwerking die op u betrekking heeft (type gegevens, herkomst van de verzameling, enz.). Het stelt u ook in staat om ons om een ​​kopie te vragen van alle informatie over u. Dit recht is van toepassing ongeacht de rechtsgrond van de verwerking die op u betrekking heeft.

Het recht op rectificatie:

Verhuizen, trouwen, nieuwe sport, ... er zijn tal van situaties die ertoe kunnen leiden dat u uw gegevens moet bijwerken. Het recht op rectificatie dient precies dat. Dit recht is van toepassing ongeacht de rechtsgrond van de verwerking die op u betrekking heeft.

Het recht van verzet:

Het is het recht om “nee!” te zeggen. , het recht om niet of niet meer betrokken te worden bij een gegevensverwerking. Dit recht is van toepassing wanneer de verwerking gebaseerd is op het "gerechtvaardigd belang" van Decathlon, op voorwaarde dat dit belang niet "dwingend" is.

Het recht op gegevenswissing:

Het is het recht om vergeten te worden... en dat is normaal. Decathlon heeft geen reden om uw gegevens verder te bewaren dan nodig is. Alle gegevens over u worden daarom automatisch verwijderd na het verstrijken van de bij het verzamelen van uw gegevens aangekondigde bewaartermijn.

Wanneer uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of op het gerechtvaardigd (niet-dwingend) belang van Decathlon, kunt u de vervroegde verwijdering van uw gegevens bekomen. Hoe, 'of' wat? Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten dat u uw toestemming wilt intrekken of uw recht wilt uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Het recht op overdraagbaarheid:

Dit recht stelt u in staat om gegevens over u op te vragen zodra deze worden verwerkt op basis van uw toestemming of een contractuele relatie. Wat is het verschil met het recht op inzage? We zijn verplicht om je de gegevens te sturen in een formaat dat technisch bruikbaar is voor jou of voor een andere entiteit dan Decathlon.

Het recht op beperking:

Dit recht is een aanvullend recht op enkele van de andere hierboven uiteengezette rechten. Het stelt u namelijk in staat uw gegevens te "bevriezen" na bijvoorbeeld een verzoek tot rectificatie. In geval van twijfel over de rechtmatigheid van een van onze verwerkingen, zou u met dit recht onze teams kunnen vragen om uw gegevens niet langer te verwerken, maar zonder ze te wissen. Als u ten slotte uw rechten wilt laten erkennen, uitoefenen of verdedigen voor de rechtbank, kunt u dankzij dit recht ook verzoeken om uw persoonsgegevens te "bevriezen". Voor vragen aarzel niet om ons te contacteren!

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op een van de volgende adressen:

Stuur ons eenvoudig een bericht door hier per post te klikken: Decathlon – bescherming van persoonlijke gegevens – 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

Om uw verzoek zo efficiënt mogelijk te behandelen, denk eraan:

-om ons aan te geven op welke behandeling(en) uw verzoek betrekking heeft

-om ons te vertellen welk(e) recht(en) u wilt uitoefenen

-om ons alle informatie te verstrekken die ons in staat stelt om ervoor te zorgen dat de auteur van het verzoek inderdaad de persoon is die bij de verwerking is betrokken (Decathlon-kaartnummer, laatste bestelnummer, ingevoerde geboortedatum, enz.)

Als u ondanks al onze inspanningen van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, weet dan dat u de mogelijkheid heeft om beslag te leggen op de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/agir

ONZE GEGEVENSBESCHERMING OFFICIER

De manier waarop we uw gegevens verwerken, laat u niet onverschillig... en dat is normaal!

Door mij aan te stellen als functionaris voor gegevensbescherming, heeft DECATHLON mij de missie toevertrouwd om onze commerciële activiteiten te ondersteunen zonder afbreuk te doen aan de eerbiediging van uw rechten en uw privacy. Ik doe mijn best om deze mooie missie te volbrengen, met trots en nederigheid.

Een vraag, een opmerking, een zorg...? Ik ben beschikbaar ! Stuur me een bericht op jeanpierre.texier@decathlon.com

Jean Pierre, functionaris gegevensbescherming bij Decathlon.